kosenje

Suzbijanje korova u travnjaku

Proredjen travnjak koji nije dugo obnavljan i dosejavan,prekratko košenje travnjaka,nestručno posejan travnjak,nedovoljno prihranjen travnjak i još dosta toga može povećati šanse za rast i razvitak korovskih biljaka u vašem travnjaku.Ako dozvolite da se korovi rašire velike su šanse da potpuno unište Vaš travnjak.
 
Lep i negovan travnjak nije samo ukras već sprečava eroziju tla,smanjuje buku i snižava temperaturu oko kuće u vrelim danima.Osnovna nega travnjaka podrzumeva i borbu protiv korova.
 

Jednogodišnji korovi kojih po pravilu ima na novim travnjacima mogu da se unište redovnim košenjem i pravilnim održavanjem travnjaka.

Višegodišnji korovi mogu se naći u svakom travnjaku.Ne možete ih se osloboditi košenjem već je neophodna primena selektivnih herbicida.Treba biti oprezan pri tretiranju herbicidima da ne dodje do sagorevanja travnjaka.Najbolje tretiranje herbicidima prepustite stručnom licu.
Teško uništivi korovi-sa njima se može izboriti samo upotrebom specijalnih hemisjkih preparata.

Pored primene hemikalija najefikasniji način je odsecanje biljke korova zajedno sa korenom pomoću oštrog noža.

Mahovina predstavlja jedan od većih problema u travnjaku.Na stvaranje mahovine utiču različiti faktori,nedostatak djubriva,nisko košenje,slaba drenaža,sabijena zemlja.Pre nego što krenete u borbu protiv mahovine utvrdite uzrok njene pojave.Za uništavanje mahovine postoje i hemijski preparati koje vam preporuči stručno lice.

 

 
Podeli na :