sejanje tepih trave

Prolecni radovi u travnjaku i vrtu

Sezona uživanja u vašem vrtu je pred nama.Neophodno je u rano proleće sprovesti neke radnje da bi sadnice u vrtu i travnjak bili u dobrom stanju u toku cele godine.
 
U travnjaku bilo da je formiran setvom semena ili postavljanjem tepih trave je potrebno odraditi :
 
Vertilulaciju specijalnim mašinama ili dobro grabuljanje travnjaka.Cilj ove radnje je uklanjanje suve trave,ostataka od lišća,skidanje mahovine…tako da ostaje samo zdrava trava  koja se bolje bokora.

-Aeracija ili bušenje travnjaka se vrši specijalnim mašinama ili u nedostatku mašine može se odraditi baštenskim vilama ili nekim drugim alatom koji ima šiljke.Cilj je da se izbuši zemlja koja je posle zimskog perioda nabijena pa joj je smanjena mogućnost  upijanja vode i kiseonika.

Podsejavanje se vrši posle vertikulacije i aeracije kada je zemlja blago rastresena posebnim semenom za tu namenu.

Prihrana travnjaka najbolje azotnim ili mešanim sporotopivim djubrivima
Valjanje travnjaka ručnim valjkom da bi se zemljište koje može da se izdigne od niskih temperatura sabilo.

Ako imate potrebu za formiranjem travnjaka setvom semena mart i april su idealni meseci za setvu semena  a ako se odlučite za postavljanje tepih trave možete početi sa pripremnim radovima na spremanju zemljišta unistavanjem korova,nasipanjem zemlje,kultiviranjem tako da početkom proleća možete da postavite tepih travu.Tepih travu možete naručiti kod nas tako da po spremanju terena možete formirati travnjak.
Radovi oko sadnica u vašem vrtu:
 
-Orezivanje biljaka ruža,šiblja,,lišćara,ukrasnih trava…
Okopavanje sadnica četinara,lišćara,alpinuma,živih ograda…
-Prihrana sadnica kompleksnim mineralnim djubrivima sa većim procentom fosfora i kalijuma.
Dodavanje malča ako ga fali ili potavka novog malča oko sadnica gde ga niste ni imali jer vam malč omogućava manje posla oko vrta tokom godine i pogoduje sadnicama oko kojih je postavljen.
Sadnja novih sadnica ako vam je potrebno jer je najbolja sadnja u rano proleće.Posetite naš rasadnik i odaberite nove sadnice vrhunskog kvaliteta.Naš stručni tim će vam dati savete oko odabira sadnica i daljeg održavanja.
 
 
 
Sve ove radnje u travnjaku i vrtu možete uraditi samostalno ili angažovati nas da naš tim to profesionalno odradi.
Javite nam se na tel.069648044 ili nam pošaljite mejl sa pitanjima na tepihtrava@hotmail.com i naš tim će vam u najkraćem roku odgovoriti i dati potrebne savete
Podeli na :