kosenje trave

Pravilno košenje travnjaka

Često i nisko košenje trave utiče na stvaranje gušćeg i lepšeg travnjaka, dok je posledica ređeg i višeg košenja ređi i lošiji travnjak.
 
1.Visina košenja travnjaka
Kada se određuje visina košenja, uvek se mora imati na umu da se trava hrani preko korena i lista. Naime, izdanci i listovi trava predstavljaju fabriku koja stvara potrebnu hranu za razvoj korena, listova i novih bokora. Ako košenjem odstranimo veću količinu travne mase, odstranili smo glavni izvor hrane, zbog čega će travnjak dugo bolovati, slabo se regenerisati i rasti. Zato prilikom svake košnje moramo da vodimo računa da ne skinemo više od trećine zelene mase, da ne bismo poremetili harmoničan odnos stvaranja hrane i brže regeneracije pokošene trave.

2.Kada kositi travnjak
Trava može pustiti da izraste najviše četiri do sedam centimetara, a kosi se na tri do pet centimetra visine u zavisnosti od vrste i namene travnjaka.

3.Visina košenja u toku godine
U maju i junu
, kada su veoma intenzivni rast i bokorenje, travu valja kositi često i nisko, svakih pet do šest dana, na visinu od tri do pet centimetara kako bi se poboljšalo bokorenje, to jest, gustina travnatog pokrivača.
Preko leta, za vreme sunčanog perioda, kosi se ređe i više.Međutim, u avgustu i septembru ponovo se kosi češće i niže.
Pred zimu, u oktobru i novembru, opet se kosi ređe i više da bi se biljke što bolje pripremile za prezimljavanje.
U zavisnosti od klimatskih uslova u martu i aprilu, travu treba kositi ređe i više – svakih deset do 15 dana na visinu od tri do četiri centimetra.
 
Travu pokošenu u vlažnom periodu obavezno treba odstraniti sa travnjaka.
 
U suvom i toplom periodu pokošenu masu treba osušiti u sitnu trinu, koja propada kroz listove trave na zemlju i služi kao organsko đubrivo. Dobar travnjak može se kositi mašinskom ili ručnom kosačicom. Ručne kosačice koriste se za male površine, a motorne za veće

.Voditi računa da pri svakom košenju noževi na kosilici budu oštri.
Podeli na :