• Proizvodnja gajene tepih trave potpune gustine
  • Gajena tepih trava potpune gustine
  • Proizvodno polje tepih trave
  • Proizvodno polje tepih trave
  • Gajena tepih trava potpune gustine
  • Tepih trava proizvodno polje
  • Priprema parcele za eksploataciju
  • Naša pacela sa tepih travom decembar mesec